Sau nhiều năm trầm lắng, bất động sản phía tây Hà Nội đang sôi động trở lại nhờ nhiều yếu tố về cơ sở hạ tầng giao thông và thương mại. Hàng loạt dự án đã yên ắng nhiều năm bỗng...